Rozwijamy zainteresowania.

Pracownie

Działania terapeutyczne realizowane są w pracowniach:

  • Rękodzieła i ceramiki
  • Plastyczno - krawiecka
  • Kulinarna
  • Komputerowa

Pracownie

Copyright ©2017
Środowiskowy Dom Samopomocy
Imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego
w Krasnymstawie

Pomoc & Wsparcie