2015

Zadania realizowane w 2015 roku

10 października II Zaduszki Literacko-Muzyczne

    W dniu 10.11.2015 r. w Łaszczowie w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „G 6 Grzędy Sokalskiej” odbyły się II Zaduszki literacko-muzyczne pn. „Jan Paweł II i jego błogosławieni”. Podczas Zaduszek wspominano męczenników za wiarę z okresu II wojny światowej wyniesionych na ołtarze w 1999 r. przez papieża Jana Pawła II: bł. ks. Zygmunta Pisarskiego i bł. Stanisława Kostkę Starowieyskiego. Postać bł. Stanisława Starowieyskiego przybliżył zebranym ks. Zbigniew Kulik z Siennicy Nadolnej, autor książki pt.:" "Bł. Stanisław Kostka Starowieyski - działacz Akcji Katolickiej". Wspomnienie o bł. ks. Zygmuncie Pisarskim przedstawił ks. Ryszard Ostasz z par. pw. św. Anny w Tuczępach k. Grabowca. Podczas spotkania został wygłoszony okolicznościowy wykład pt.: „Autorytety Karola Wojtyły” przez Pana Ryszarda Zawadowskiego Prezesa Stowarzyszenia „Pamięć Jana Pawła II”. Program muzyczny poświęcony papieżowi zaprezentowała nasza grupa artystyczna „Perly Jana Pawła II”. Oprócz prezentacji twórczości o tematyce zaduszkowej przez Panie Anetę Bielecką i Bogusławę Lankamer w uroczystość włączyli się uczestnicy Zaduszek odczytując wiersze własnego autorstwa dedykowane pamięci papieża Jana Pawła II.

29 października II Olimpiada Edukacujna „Sprawny Umysł”

    W dniu 29.10.2015 r. odbyła się II Olimpiada Edukacyjna „Sprawny Umysł” dla naszych podopiecznych. W olimpiadzie rywalizowały 3 drużyny. Kapitanem drużyny czerwonych był Andrzej Panas, zielonych Jerzy Kamiński, niebieskich Grzegorz Głąb. Uczestnicy rozwiązywali 13 zadań, łamigłówek, rebusów z zakresu m.in.: myślenia logicznego, abstrakcyjnego, koncentracji uwagi oraz wyobraźni. Olimpiada dała możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć edukacyjnych, treningów interpersonalnych i treningu radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy poradzili sobie z rozwiązaniem wszystkich zadań, jednak najlepiej poradzili sobie z zadaniami językowymi oraz wiedzy ogólnej. Poziom wszystkich drużyn był wyrównany, minimalnie zwyciężyła drużyna niebieskich.

28 października ŚDS w roku Jana Pawła II

    W dniu 28.10.2015 r. nasza grupa artystyczna dała koncert dla seniorów z DDPS w Krasnymstawie z okazji roku Św. Jana Pawła II. Ponadto w tym dniu odbyło się poświęcenie nowego budynku ŚDS w Krasnymstawie który znajduje się przy ul. Konopnickiej 5.

13 października Przeprowadzka

    W paździrerniku 2015 r. przeprowadziliśmy się z budynku przy ul. Piłsudskiego 9 do nowego na ul. Konopnickiej 5, który otrzymalismy od władz miejskich. Kilka dni przenosilismy sprzęt, meble, pomoce które były gromadzone przez 18 lat działalności w starym miejscu.

11 września „Święto pieczonego ziemniaka”

    W dniu 11.09.2015 r. odbył się wyjazd na ognisko do leśniczówki Niemiennice należącej do Nadleśnictwa Krasnystaw z okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka”. Po przyjeździe na miejsce podopieczni rozpalili ognisko oraz piekli kiełbaski. Po posiłku w oczekiwaniu na pieczone ziemniaki uczestnicy imprezy poznali zasady gry w kule „Jeu de boules” i przeprowadzili mały turniej. Po grze część uczestników obbyła relaksacyjny spacer po lesie w okolicach miejscowego szlaku. Po konsumpcji pieczonych ziemniaków, odpoczynku na świeżym powietrzu grupa wróciła do placówki. Celem imprezy była integracja uczestników ŚDS, relax na świeżym powietrzu oraz podtrzymywanie tradycji obchodów Święta Pieczonego Ziemniaka.

9 września VIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

    W dniu 09.09.2015 r. na obiektach MOSiR odbyła się „VIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych”. Zawody zorganizowane zostały przez Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej przy współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy w Krasnymstawie. Spartakiada jest imprezą cykliczną organizowaną dla Ośrodków Wsparcia z terenu województwa lubelskiego. Zawody przeprowadzono przy pomocy środków finansowych z środków finansowych Miasta Krasnystaw, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Regionalnego Ośrodek Polityki Społecznej. Po uroczystej defiladzie z udziałem wszystkich zawodników, odegraniu Hymnu Państwowego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą oraz Hejnału Miasta Krasnystaw przez Pana Radosława Drzazgę, Pani Monika Sawa, Prezes KSOZPiPS powitała zawodników oraz przybyłych gości. Otwarcia spartakiady dokonali Pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski oraz Pan Robert Kościuk za-Burmistrza Miasta Krasnystaw.
    Spartakiadę uświetnił występ zespołu tanecznego "Adrisio" działającego przy Krasnostawskim Domu Kultury. Zawodnicy ponadto wzięli udział w konkursie plastycznym oraz zabawach integracyjnych. Dyskotekę poprowadził DJ Mundek a dodatkowe atrakcje w postaci m.in. paintball, gier i zabaw ruchowych , zapewnił "Dywizjon LKS". W zawodach wzięło udział 19 ośrodków ŚDS Krasnystaw, DPS Krasnystaw, POW "Przystań" Włodawa, POW Krasnobród, ŚDS Chełm, WTZ "Koło" Świdnik, ŚDS Hrubieszów, ŚDS Zamość, ŚDS Annopol, ŚDS Janów Lubelski, ŚDS Rejowiec Fabryczny, WTZ Krasnystaw, WTZ "Cordis" Rejowiec Fabryczny, ŚDS Sawin, ŚDS Lublin, DPS Surhów, ŚDS Wólka Leszczańska, ŚDS "Cytrynka" Dorohusk oraz DPS Nowiny. Rywalizacja była bardzo zacięta oraz emocjonująca, zawodników dzieliły centymetry i ułamki sekund. Każdy uczestnik zgodnie z mottem Spartakiady, które odczytał zawodnik ŚDS Krasnystaw Kamil Bednarczuk „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,będę wytrwały w swoim wysiłku” chciał uzyskać jak najlepszy wynik.
    Celem imprezy była integracja podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa lubelskiego oraz aktywizacja uczestników do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

27 sierpnia Wycieczka do Nałęczowa

    W dniu 27.08.2015 r. odbyła się wycieczka do Nałęczowa dla 16 uczestników ŚDS. Podopieczni, dzięki wspaniałej pogodzie mogli zachwycać się urokami miasta. Ponadto zwiedzili park w Nałęczowie, Liceum Plastyczne w którym odbywała się wystawa malarstwa, odwiedziliśmy także Jaskinię Solną której działanie polega na wytwarzaniu i utrzymywaniu odpowiedniego mikroklimatu pobudzającego siły obronne organizmu oraz łagodzącego skutki stresu i bezsenności. Dodatkową atrakcją był obiad w Karczmie Nałęczowskiej gdzie znana restauratorka Magda Gessler przeprowadziła kuchenne rewolucje. Po pełnym wrażeń dniu uczestnicy udali się w drogę powrotną do Krasnegostawu.
    Celem wycieczki była integracja uczestników ŚDS oraz poznanie atrakcji turystycznych naszego regionu.

18 sierpnia Wyjazdy nad zalew „Żółtańce”

    W dniu 17.07 oraz 18.08.2015 r. odbyły się wyjazdy nad zalew w Żółtańcach dla uczestników ŚDS. W wyjazdach uczestniczyło łącznie 15 podopiecznych ŚDS. Uczestnicy zażywali kąpieli, grali w piłkę plażową oraz wodną, spacerowali wokół zalewu robiąc fotografie dzięki czemu dla każdego znalzła się odpowiednia forma wypoczynku. Konfort pobytu zapewniała dobra organizacja kąpieliska oraz obecność ratownika co sprawiło, że niektórzy podopieczni odważyli się podjąć próby pływania. Po obiedzie, kąpieli i krótkim spacerze po okolicy opaleni i wypoczęci uczestnicy wrócili do Krasnegostawu.

4 sierpnia XIV Biesiada Integracyjna

    Dnia 04.08.2015 r. w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się XIV Biesiada Integracyjna zorganizowana przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy współpracy z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Krasnymstawie. Biesiada Integracyjna stała się coroczną, tradycyjną imprezą, w tym roku pod hasłem: „Tradycje wiejskiego wesela”. Głównym celem spotkania była aktywizacja i integracja środowiska seniorów z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego oraz mieszkańców zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej, uczestników ośrodków wsparcia, a także promocja twórczości kulturalnej i artystycznej oraz kultywowanie polskiej tradycji.

17 lipca Spotkanie „Nasi Błogosławieni”

    W dniu 17.07.2015 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie poświęcone bł. ks. Zygmuntowi Pisarskiemu oraz bł. Stanisławowi Kostce Staroweyskiemu. Spotkanie prowadzili: ks. Ryszard Ostasz – Kustosz Sanktuarium Pojednania, Proboszcz Parafii pw.Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdeszynie – ostatnie miejsce służby kapłańskiej i miejsce męczeńskiej śmierci bł ks. Zygmunta Pisarskiego; ks. Zbigniew Kulik – autor książki ,,Błogosławiony Stanisław Kostka Starowieyski - cztery tajemnice zwykłego człowieka”. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Pani Hanna Mazurkiewicz Burmistrz Krasnegostawu, Pan Henryk Czerniej Wicestarosta Krasnostawski, Pan Ryszard Zawadowski Prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II, Pani Danuta Żukowska przedstawicielka rodziny bł. ks. Zygmunta Pisarskiego, Pani dr Maria Szumigaj, Pan Zbigniew Atras redaktor czasopisma „Nestor”, Pan Mariusz Antoniak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przedstawiciele kadry kierowniczej MOPS Pani Bożena Pleszczyńska oraz Pani Grażyna Wyłupek. Wśród licznie zebranych słuchaczy byli przedstawiciele Akcji Katolickiej Koła w Krasnymstawie, rodzina ks. Zbigniewa Kulika, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele Klubu Seniora przy KDK, mieszkańcy Krasnegostawu oraz uczestnicy i pracownicy naszych ośrodków wsparcia . Pani Bożenna Pachla – kierownik ŚDS i DDPS powitała przybyłych gości, księży - prowadzących i wszystkich uczestników Spotkania.
    Jako pierwsza zabrała głos Pani Danuta Żukowska, która przybliżyła postać bł.ks.Zygmunta Pisarskiego. Następnie ks. Ryszard Ostasz wygłosił wykład o Bł. ks. Zygmuncie Pisarkim.  W drugiej części spotkania w której miała miejsce promocja książki ks. Zbigniewa Kulika pt. : ”Błogosławiony Stanisław Starowieyski”. Spotkaniu towarzyszyła atmosfera ciszy, zasłuchania i głębokiej refleksji.

2 lipca Plener malarski w stajni „Adrenalina”

    W dniu 02.07.2015 r. dla 25 uczestników ŚDS w stajni „Adrenalina”. Podczas pleneru oprócz wykonania prac plastycznych odbyło się ognisko z wspólnym pieczeniem kiełbasek oraz profesjonalny pokaz jazdy konnej z skokami przez przeszkody. Stadnina koni ma jeszcze wielu ciekawych mieszkanców, którzy towzrzyszyli nam podczas pobytu. Obcowanie z przyrodą i zwierzętami wpłynęło na dobre samopoczucie uczestników którzy wracali zrelaksowani i wypoczęci. Celem pleneru było motywowanie uczestników do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, integracja oraz poznanie uroków naszego regionu.

10 czerwca VII Plener Malarski

    W dniach 08-10.06.2015 r. odbył się Plener Malarski w Krasnobrodzie dla 10 osób niepełnosprawnych-uczestników naszej placowki. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia miasta Krasnobród, pięknego zalewu, podziwiania okolicy. Widoki otaczającej przyrody były inspiracją do stworzenia ciekawych prac plastycznych róznymi technikami.
    Uczestnicy mieli możliwość przejścia szlakiem turystycznym do Kaplicy Św. Rocha skąd mogli podziwiać przepiękny las pełen zieleni. Dodatkową atrakcją było przejscie szlakiem turystycznym Krasnobrodzkiego Parku Krjobrazowego do Kaplicy Objawienia Matki Bożej zwaną Kaplicą na wodzie. Po aktywnym spędzeniu dnia uczestnicy przelewali swoje wrażenia na papier tworząc ciekawe prace plastyczne farbami i kredkami. Przez swoje prace wyrażali siebie i rozwijali swoje zainteresowania. Ostatnigo dnia, w drodze powrotnej odwiedziliśmy miejscowość Guciów. Podczas wyjazdu panowała miła atmosfera, grupa zintegrowała się ze sobą. Bogaty program wyjazdu umożliwił realizację zamierzonego celu.

29 maja VIII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej

    W dniu 29.05.2015 r. na Stadionie Miejskim w Krasnymstawie odbył się VIII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej ośrodków wsparcia z województwa lubelskiego. Pani Monika Sawa, Prezes KSOZPiPS w Krasnymstawie powitała przybyłych gości oraz drużyny piłkarskie. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Burmistrz Krasnegostawu Pani Hanna Mazurkiewicz.
    W turnieju udział wzięło 60 uczestników z ośrodków wsparcia województwa lubelskiego: ŚDS z Chełma, POW „Przystań” z Włodawy, ŚDS przy ulicy Nałkowskich z Lublina, WTZ ze Świdnika, ŚDS z Kraśnika oraz gospodarze turnieju ŚDS w Krasnymstawie. Turniej wygrała drużyna POW "Przystań" Włodawa, drugie miejsce zajęli podopieczni z ŚDS przy ul. Nałkowskich w Lublinie, trzecią lokatę osiągnęli zawodnicy ŚDS Krasnystaw. Najlepszym strzelcem został Krzysztof Dębniak POW Włodawa, najlepszym bramkarzem Sebastian Golik z WTZ Świdnik, najlepszym zawodnikiem turnieju Paweł Bałabaj z ŚDS Krasnystaw. Po części turniejowej uczestnicy przy ciepłym poczęstunku mogli odpocząć i podzielić się wrażeniami. Dekoracji oraz wręczenia nagród dokonali: Burmistrz Krasnegostawu Pani Hanna Mazurkiewicz, Dyrektor PCPR w Krasnymstawie Pan Waldemar Fedorowicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak oraz Kierownik ŚDS w Krasnymstawie Pani Bożenna Pachla.
    Celem turnieju była integracja uczestników wymienionych placówek oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

25 maja Dzień Matki

    W dniu 25.05.2015 r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki. W uroczystości wzięły udział matki uczestników ŚDS oraz podopieczni. Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, złożyli życzenia i wręczyli kwiaty wszystkim mamom. Uwieńczeniem uroczystośći był słodki poczęstunek. Celem spotkania była integracja uczestników, możliwość okazania wdzięczności matkom za trud i serce włożone w wychowanie oraz podtrzymywanie tradycji obchodów "Dnia Matki" .

12 maja Wycieczka-pielgrzymka do Warszawy.

     W dniu 12.05.2015 r. odbyła się jednodniowa wycieczka-pielgrzymka do Warszawy. W wyjeździe uczestniczyło 10 podopiecznych ŚDS – członków grupy artystycznej o nazwie: „Perły Jana Pawła II”. Jednym z punktów programu pielgrzymki była wizyta w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej i spotkanie z Ojcem Kapucynem Gabrielem Bartoszewskim odpowiedzialnym za proces kanonizacji bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Ojciec Gabriel przybliżył wszystkim postać błogosławionego ukazując wyjątkowość Jego życia i całkowite oddanie się Panu Bogu i ojczyźnie. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Kościoła Św. Stanisława Kostki – ostatniej parafii bł. Ks. Jerzego oraz muzeum, w którym eksponowane były pamiątki związane z charyzmatem Jego życiem i posługą kapłańską.
    Po obiedzie grupa zwiedziła Centrum Opatrzności Bożej – wotum wdzięczności Narodu Polskiego. Ostatnim etapem wycieczki był spacer po Łazienkach Królewskich.
Spędzone razem chwile dostarczyły wszystkim głębokich przeżyć, które na długo pozostaną w pamięci.

23 kwietnia X rocznica śmierci Św. Jana Pawła II

    W dniu 23.04.2015 r. odbył się montaż słowno-muzyczny z okazji X rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II przygotowany przez uczestników ŚDS w ramach zajęć edukacyjnych oraz muzykoterapii. Podopieczni w ten sposób oddali cześć Św. Janowi Pawłowi II, oraz wyrazili podziw i ogromną wdzięczność Papieżowi za jego posługę Kościołowi i rodzinie ludzkiej.

9 kwietnia Spotkanie Wielkanocne

    W dniu 09.04.2015 r. odbyło się Spotkanie Wielkanocne zorganizowane dla uczestników ŚDS i DDPS. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Ks. Piotr Kimak, Ks. Roman Skowron, Ks. Zbigniew Kulik. Pan Krzysztof Gałan - Sekretarz Miasta, Pani Agnieszka Pocińska-Bartnik - Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych, Handlu i Usług, Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS, przedstawiciele kadry kierowniczej MOPS; Pani Regina Flak, Pani Bożena Pleszczyńska, Pani Ewa Jastrzębska, Pani Grażyna Wyłupek oraz Pani Monika Sawa - Prezes KSOZPiPS. Na wstępie Pan Mariusz Antoniak przywitał gości oraz pracowników. Spotkanie rozpoczą Ks. Piotr Kimak modlitwą w intencji Śp. Ewy Osińskiej - pracownika DDPS, pobłogosławił potrawy i złożył wszystkim życzenia. W imieniu władz głos zabrali Pan Krzysztof Gałan i Pani Agnieszka Pocińska-Bartnik.
    Po obiedzie uczestnicy DDPS i ŚDS zaprezentowali koncert pieśni wielkanocnych. Wspólne przeżywanie Świąt Wielkanocnych przyczyniło się do integracji uczestników obu ośrodków, a także miało głęboki wymiar duchowy.

25 marca Poszukiwanie pierwszych oznak wiosny

    W dniu 25.03.2015 r. oddbyła się wycieczka plenerowa „Poszukiwanie pierwszych oznak wiosny”. Główną atrakcją był spacer ścieżką przyrodniczą w wąwozie „Wodny dół”, podczas którego podopieczni pod okiem instruktorów poszukiwali wszelkich oznak wiosny, podziwiali piękne wąwozy znajdujące się na szlaku, analizowali rozmieszczone przy trasie tablice edukacyjne oraz odwiedzili miejsce poświęcone pamięci „Żołnierzy Partyzantów Batalionów Chłopskich”. Na wyprawie była również okazja do poznania zasad fotografii plenerowej. W chwili przerwy w okolicach źródła podopieczni podziwiali budzącą się ze snu zimowego przyrodę.
    Celem imprezy była integracja uczestników, zapoznanie z pięknem regionalnego krajobrazu oraz aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.

19 marca Konkurs Recytatorski

     W dniu 19.03.2015 r. odbył się finał konkursu recytatorskiego, który został zorganizowany z okazji Światowego Dnia Poezji. W konkursie wzięło udział 9 uczestników, którzy przedstawili wiersze poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Pierwsze miejsce zajęli Ewa Kulbacka i Jerzy Kamiński, II miejsce zdobył Kamil Bednarczuk, III miejsce Monika Surmańska. Konkurs został zorganizowany w ramach zajęć edukacyjnych prowadzonych w placówce.

9 marca „Dzień Kobiet”

    W dniu 09.03.2015 r. odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”, w którym udział wzięli uczestnicy i pracownicy ŚDS. Na wstępie jako ceremonię otwarcia mężczyźni z ŚDS przedstawili program artystyczny przygotowany w ramach terapii. Po przedstawieniu złożyli życzenia i podziękowania Paniom za codzienny trud, wręczyli kwiaty i zaśpiewali przygotowane podczas terapii muzycznej piosenki. Po występach uczestnicy spotkania przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku składali indywidualnie życzenia, rozmawiali o niespodziankach jakie przygotowali dla kobiet w swoich rodzinach i planach na najbliższe tygodnie.
    Celem spoptkania była integracja uczestników ŚDS, podtrzymywanie tradycji oraz podziękowanie kobietom za rolę jaką pełnią w życiu rodzinnym i społecznym.

27 lutego Turniej gry w „Piłkarzyki”

    W dniach 26-27.02.2015 r. w ramach organizacji czasu wolnego, odbył się turniej gry gry w piłkarzyki. W zawodach wzięło udział 11-u uczestników. Po rozegraniu ponad 50-u emocjonujących meczów wyłoniono zwycięzców. Najlepszym zawodnikiem okazał się Ryszard Banaszkiewicz, drugie miejsce zajął Krzysztof Kulik a trzecie Jerzy Kamiński.
    Celem zawodów było wyłonienie zwycięzców, którzy będą reprezentowali ośrodek w zawodach regionalnych i czy powiatowych, integracja uczestników, ćwiczenie koncentracji i zdolności manualnych, planowania i podejmowania decyzji.

12 lutego „Dzień Św. Walentego”

     W dniu 12.02.2015 r.  odbyło się spotkanie walentynkowe, w którym udział wzięli uczestnicy ŚDS. W pierwszej kolejności wybrane osoby odczytały historię walentynek oraz kilka faktów związanych z dniem św. Walentego. Po przedstawieniu podopieczni wylosowali wróżby które mieli zrealizować w dniu 14 lutego. Po losowaniu chętne osoby skorzystały z wskazówek losu które nie wymagały wykonania bezpośrednio w dniu św. Walentego jak; wróżenie z płomienia świecy, wskazanie imienia ukochanej osoby za pomocą jabłka. Uczestnicy poznali również symbolikę kolorów kwiatów jakie daje się przy takich okazjach. Po konkursie wszyscy goście przy herbacie i słodkim poczęstunku wymieniali się opiniami na temat występu oraz opowiadali własne historie związane z „Dniem zakochanych”.

13 stycznia Spotkanie Noworoczne

    W dniu 13.01.2015 r. odbyło się Spotkanie Noworoczna dla uczestników ŚDS poświęcone podsumowaniu dokonań za rok 2014. Podczas spotkania nagrodzono osoby, które wyróżniły się właściwą postawą, zaangażowaniem w życie Domu lub też miały wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne, wysoką frekwencję na zajęciach oraz uczestniczyli w pracach porządkowych na rzecz Domu. Wśród nagrodzonych znaleźli się; Krystyna Bochyńska oraz Honorata Zdżyłowska które wykazały się wzorową postawą, najlepszą frekwencją i aktywnością na zajęciach.
    Celem spotkania byłą integracja uczestników oraz wyróżnienie oraz zachęcenia uczestników do aktywnego angażowania się w życie Domu.

2015

Copyright ©2017
Środowiskowy Dom Samopomocy
Imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego
w Krasnymstawie

Pomoc & Wsparcie