Sala Rehabilitacyjna

Zajęcia rehabilitacyjne oferują:
 • ćwiczenia z zakresu kinezyterapii
 • zajęcia poprawiające ogólną sprawność ruchową
 • rozładowanie napięć psychicznych
 • edukacja w zakresie wpływu aktywności ruchowej na ogólny stan zdrowia

Muzykoterapia

Zajęcia z muzykoterapii oferują:
 • naukę śpiewu
 • uwrażliwienie uczestników na muzykę
 • naukę gry na bongosach i tambu
 • treningi relaksacyjne przy muzyce
 • ćwiczenia oddechowe

Poradnictwo socjalne

Wsparcie socjalne oferuje:
 • poradnictwo socjalne dla uczestników i ich rodzin
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • pomoc w uregulowaniu spraw socjalnych
 • współpracę z poradnią zdrowia psychicznego
 • współpracę z lekarzami rodzinnymi
 • trening umiejętności praktycznych

Zajęcia z pedagogiem

Zajęcia z pedagogiem oferują:
 • treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • wsparcie pedagogiczne dla uczestników i ich rodzin
 • zajęcia z zakresu biblioterapii i ogólnej edukacji
 • działalność w Radzie Domu

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem oferują:
 • sporządzenie diagnozy funkcjonalnej
 • dobór formy aktywności odpowiadającej zainteresowaniom uczestników
 • wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich rodzin

Gabinet pielęgniarski

Gabinet pielęgniarski oferuje:
 • wsparcie pielęgniarskie uczestników i ich rodzin
 • motywację do stałych kontaktów z poradniami zdrowia psychicznego
 • motywację do samodzielnego korzystania z różnych usług medycznych
 • motywację do systematycznego przyjmowania leków
 • motywację do prowadzenia zdrowego i uregulowanego trybu życia
 • prowadzenie treningu higienicznego

Organizacja czasu wolnego

Zajęcia w ramach organizacji czasu wolnego oferują:
 • zajęcia świetlicowe
 • treningi sportowe
 • zajęcia rekreacyjne w placówce i plenerze
 • imprezy sportowe i rekreacyjne
 • wyjazdy rekreacyjne i krajoznawcze

Ergoterapia

Zajęcia z ergoterapii oferują:
 • naukę obsługi i BHP w użytkowaniu narzędzi ogrodniczych
 • naukę dbania o otoczenie budynku
 • naukę pielęgnacji roślin

Pracownia kulinarna

Zajęcia kulinarne oferują:
 • naukę samodzielnego przygotowywania posiłków
 • trening ekonomicznego i praktycznego dokonywania zakupów
 • naukę nakrywania i podawania do stołu
 • naukę mycia naczyń
 • naukę sporządzania kanapek, zapiekanek, sałatek, surówek
 • naukę pieczenia ciast i przygotowywania deserów

Pracownia plastyczno - krawiecka

Zajęcia w pracowni plastyczno-krawieckiej oferują:
 • naukę wyklejania obrazów włóczką, bibułą, plasteliną itp.
 • wykonywanie ozdób, elementów dekoracyjnych
 • naukę haftu, szydełkowania i prac z włóczki na drutach
 • naukę szycia ręcznego i maszynowego

Pracownia rękodzieła i ceramiki

Zajęcia w pracowni rękodzieła i ceramiki oferują:
 • naukę wykonywania prac z gipsu, plasteliny i modeliny
 • naukę wypalania obrazów w drewnie
 • naukę malowania różnymi technikami
 • naukę wykonywania kartek świątecznych i okazjonalnych

Pracownia komputerowa:

Zajęcia w pracowni komputerowej oferują:
 • naukę umiejętności obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych
 • naukę zasad BHP i postępowania z urządzeniami elektronicznymi
 • naukę korzystania z systemów Windows, Linux
 • naukę obsługi programów do obsługi internetu, obróbki tekstu i grafiki
 • naukę obsługi aparatu fotograficznego, projektora, statywu itp.
 • wyjścia plenerowe w ramach zajęć fotograficznych

Oferta

Copyright ©2017
Środowiskowy Dom Samopomocy
Imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego
w Krasnymstawie

Pomoc & Wsparcie