2016

Zadania realizowane w 2016 roku

28 - 29 grudnia Kulig w Krasnobrodzie

     W dniach 28 i 29.12.2016 r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie pod opieką kadry uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe do Krasnobrodu w ramach którego odbył się kulig oraz spotkanie integracyjne.
    Grupa gościła w ,,Pensjonacie u Buzunów”. Po obiedzie przed pensjonat zajechały trzy pojazdy konne. Przejażdżka leśnymi drogami wśród ośnieżonych drzew sprawiała wszystkim dużo radości. Dużą atrakcją była śnieżyca, która nasilała się wraz z dojazdem do pensjonatu. Po powrocie z kuligu przed świetlicą czekało rozpalone ognisko i kiełbaski. Z pieczonymi kiełbaskami grupa weszła do świetlicy gdzie w kominku palił się ogień i czekał zastawiony stół. W tak miłej scenerii, przy muzyce wszyscy doskonale się bawili.  Piękna sala, mrugający ogień w kominku i obficie padający śnieg za oknem tworzyły niepowtarzalną atmosferę, a zabawę dodatkowo uatrakcyjniły gry i zabawy ruchowe prowadzone przez terapeutów. Spotkanie zakończyło się słuchaniem i śpiewem kolęd, a także ulepieniem bałwana. Następnego dnia po śniadaniu cała grupa udała się na długi spacer. Pierwszym punktem było nawiedzenie Sanktuarium Maryjnego. W pięknej świątecznej scenerii uczestnicy odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie spacerem udali się do Kapliczki na Wodzie. Po powrocie wszyscy z apetytem udali się na obiad po którym grupa wyruszyła w drogę powrotną do Krasnegostawu.

22 grudnia Spotkanie opłatkowe

    W dniu 22.12.2016 r. odbyło się Spotkanie opłatkowe zorganizowane dla całej społeczności ŚDS.
Pani kierownik rozpoczęła spotkanie powitaniem społeczności po czym odbyła sie wspólna modlitwa i odczytanie fragmentu Pisma Świętego. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem i przy degustacji wigilijnych potraw rozmawiali  o spotkaniach  rodzinnych. Swiątecznej atmosfery dodało wspólne kolędowanie.

6 grudnia Mikołajki

    W dniu 06.12.2016 r. odbyło się spotkanie mikołajkowe dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie. Podopieczni oraz otrzymali upominki od Świętego Mikołaja. Celem spotkania była integracja uczestników ŚDS oraz przypomnienie o tradycji Mikołajek.

5 grudnia Wystawa Fotograficzna

     W dniach 05 - 14.12.2016 r. w ŚDS była eksponowana wystawa fotografii oraz prac wykonanych przez uczestników ŚDS Krzysztofa Garbala i Olafa Garbala w ramach zajęć fotograficznych. Podczas otwarcia wystawy autorzy zdjęć przedstawili swoje zainteresowania oraz genezę powstania wielu fotografii. W czasie eksponowania zdjęć uczestnicy podziwiali ekspozycję i wymieniali się poglądami na temat fotografii. Najwięcej fotografii oraz prac wykonanych w programach do obróbki fotografii i grafiki wykonał Krzysztof Garbal. Niektórzy uczestnicy ŚDS po obejrzeniu zdjęć deklarowali chęć poznania technik fotograficznych.

17 listopada Obchody Roku Miłosierdzia

    W dniu 17.11.2016 r., w Krasnostawskim Domu Kultury zorganizowalismy wydarzenie kulturalno – religijne z okazji kończącego się Roku Miłosierdzia. Powitania dokonała Pani Bożenna Pachla – kierownik ŚDS w Krasnymstawie. Pan Edward Kawęcki - Przewodniczący Rady Miasta Krasnegostawu w swoim wystąpieniu podkreślił wagę Miłosierdzia, które dokonuje się w relacjach międzyludzkich oraz fakt, że w obchody kończącego się Roku Miłosierdzia włączył się ŚDS zapraszając przedstawicieli wielopokoleniowego Krasnegostawu.
    Bardzo ważnym punktem uroczystości było wystąpienie ks. Dziekana Henryka Kapicy - proboszcza Parfii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie pt.: „Bóg bogaty w Miłosierdzie”, w którym ukazał potęgę Miłosierdzia Bożego oraz potrzebę bycia miłosiernym wobec drugiego człowieka. Kolejnym punktem programu był występ grupy artystycznej działającej przy ŚDS „Perły Jana Pawła II”. Grupa pracuje pod kierunkiem muzykoterapeuty Pani Edyty Barteckiej Szwal oraz pedagoga Pani Anny Worotyńskiej. „Koncert Chwały” w wykonaniu grupy był formą uwielbienia oraz ukazał wielkość bezinteresownej Miłości Boga. W prezentowanych wierszach i pieśniach uczestnicy nawiązali do sensu cierpienia wpisanego w życie każdego człowieka oraz potrzeby zawierzenia siebie Bożemu Miłosierdziu. Atmosfera spotkania była szczególna, wywołała zadumę, refleksję i wzruszenie. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.
    W drugiej części uroczystości, w galerii KDK zaprezentowano tematyczną wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie pod kierunkiem terapeutów Pani Magdaleny Wróbel oraz Justyny Roman. Prace zostały wykonane różnymi technikami: witraż, pirografia (wypalanie w drewnie),rysunek, malarstwo, wyklejanie (włóczką i plasteliną) oraz haft krzyżykowy.

8 listopada Rok Henryka Sienkiewicza - podsumowanie

    W dniu 20.10.2016 r. w naszej placówce odbył się konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, zorganizowany w ramach obchodów roku sienkiewiczowskiego. Uczestnicy w ten sposób uczcili pamięć Polaka - Noblisty. W konkursie wzięło udział 11 podopiecznych, którzy systematycznie przygotowywali się do tego wydarzenia poznając życiorys i twórczość pisarza podczas zajęć biblioterapii. Konkurs został przeprowadzony w formie pisemnego testu, zawierającego 17 pytań jednokrotnego wyboru. Zwycięzcą został Leszek Kasiura. Przyznano również trzy miejsca drugie dla: Ewy Kulbackiej, Andrzeja Panasa, i Krzysztofa Garbala.
    Jako podsumowanie obchodów w dniu 08.11.2016 r. odbyła się wycieczka do Woli Okrzejskiej. Uczestnicy zwiedzili muzeum, kopiec oraz miejsce pochówku matki i członków rodziny pisarza. Muzeum w Woli Okrzejskiej będące miejscem urodzenia pisarza cieszyło się dużym zainteresowaniem podopiecznych. Mogli zgłębić wiedzę na temat m.in. wczesnego dzieciństwa, zainteresowań, twórczości przyszłego noblisty czemu sprzyjało miejsce pełne pamiątek. Następnym punktem wycieczki było wejście na Kopiec H. Sienkiewicza usypany na jego cześć ziemią z miejsc w których bywał. Zakończeniem wycieczki było nawiedzenie miejscowego cmentarza, gdzie pochowani są członkowie rodziny.

27 października - Spotkanie ku czci Św. Jana Pawła II

    W dniu 27.10.2016 r.  odbyło się spotkanie poświęcone czci Św. Jana Pawła II. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście : Pani Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu; Pan Edward Kawęcki - Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw; ks. Zbigniew Kulik; Pan Ryszard Zawadowski - Prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II; Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS w Krasnymstawie; kadrę kierowniczą MOPS reprezentowały Panie; Ewa Jastrzębska i Regina Flak; Kierownika CIS reprezentowała Pani Ewa Harasim; Państwo Anna i Józef Wochowie – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Grzęda Sokalska G 6; Pani Danuta Żukowska oraz uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
Powitania gości dokonała Kierownik ŚDS Bożenna Pachla. Następnie ks. Zbigniew Kulik odczytał Roggio – tekst, który został włożony do trumny Papieża Jana Pawła II. Z zainteresowniem wszyscy zebrani wysłuchali wykładu Pana Ryszarda Zawadowskiego o pasjach sportowych Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II i o wpływie tych aktywności na całokształt funkcjonowania Papieża.
     Niespodzianką dla wszystkich był okolicznościowy tort z okazji II rocznicy funkcjonowania grupy artystycznej ,,Perły Jana Pawła II”. Członkowie grupy artystycznej oraz opiekunowie Panie: Anna Worotyńska – pedagog oraz Edyta Bartecka Szwal – muzykoterapeuta, zostali nagrodzeni dyplomani uznania oraz słodkimi upominkami. Przed dwoma latami pomysłodawcą imienia dla grupy artystycznej był Prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II Pan Ryszard Zawadowski, który od kilkunastu lat współpracuje z naszym Domem. To spotkanie było okazją do wyrażenia wdzięczności za owocną współpracę oraz promocję naszej grupy artystycznej w różnych odległych miejscach, gdzie grupa występowała.
    Po przerwie, w drugiej części spotkania Kierownik ŚDS Bożenna Pachla nawiązała do troski jaką Ojciec Św. Jan Paweł II wyrażał względem osób starszych. Po przeczytaniu fragmentu listu Ojca Św. Jana Pawła II skierowanego do osób w podeszłym wieku, zwróciła się do uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie obecnych na spotkaniu. Złożyła Im serdeczne życzenia w imieniu własnym oraz całej społeczności ŚDS. Delegacja uczestników i pracowników ŚDS wręczyła Seniorom czerwone róże wykonane w ramach terapii zajęciowej. Tradycyjne „Sto lat” dla naszych seniorów zabrzmiało szczególnie pięknie i serdecznie. Z okazji obchodów Dnia Seniora Grupa artystyczna zadedykowała swój występ kabaretowy p.t.: ,„Samolot”  uczestnikom DDPS. Występ był radosny, artyści w barwnych strojach i wyrazistym makijażu swoją grą wszystkich bardzo rozbawili. Postać Św. Jana Pawła II - Papieża sportowców, Papieża osób starszych, sprawiła, że spotkanie przebiegło w bardzo miłej, radosnej, życzliwej i rodzinnej atmosferze. Wszyscy uczestnicy spotkania na zakończenie zostali poczęstowani batonami-krówkami papieskimi.              Link do galerii

14 października Olimpiada Edukacyjna „Sprawny Umysł”

     W dniu 14.10.2016r. odbyła się IV Olimpiada Edukacyjna pt. „Sprawny Umysł” dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie, będąca cyklicznym podsumowaniem pracy uczestników w ramach zajęć warsztatowych z psychologiem i pedagogiem. Olimpiada promowała aktywność umysłową jako szansę na lepsze funkcjonowanie poznawcze i społeczne uczestników ŚDS.
    W olimpiadzie wzięło udział 9 uczestników podzielonych na 3 drużyny. Kapitanami drużyn zostali: Krzysztof Garbal, Leszek Kasiura i Andrzej Panas. Uczestnicy rozwiązywali 10 zadań w formie łamigłówek, rebusów, krzyżówek z zakresu wiedzy ogólnej. Rozwiązywanie poszczególnych zadań wymagało od uczestników koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci i kreatywności. Dodatkowo uczestnicy musieli wykorzystywać umiejętności interpersonalne tj. współpracować ze sobą w drużynie oraz wspólnie podejmować decyzje. Poszczególne zadania przygotowane zostały w sposób ciekawy i atrakcyjny dla uczestników, również różnorodność samych zadań wpłynęła na to, że uczestnicy z dużym zainteresowaniem, ciekawością i zaangażowaniem rozwiązywali przygotowane ćwiczenia.

12 października Muzeum Bombki Nowa Dęba

    W dniu 12.10.2016 r. nasi podopieczni wzięli udzuiał w wycieczce edukacyjnej i krajoznawczej do Muzeum Bombki w Nowej Dębie. Muzeum jest swoistą krainą bombki choinkowej. Uczestnicy podziwiali różnorodne udekorowane choinki odzwierciedlające style obowiązujące w różnych krajach. Ciekawym punktem zwiedzania było obserwowanie procesu powstawania bombki choinkowej. Nasi uczestnicy mogli samodzielnie pomalować świąteczną bombkę i zatrzymać ją na pamiątkę. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Zamek w Baranowie Sandomierskim podziwiając architekturę budowli wzniesionych na wzór Królewskiego Wawelu.

28-30 września Kraków, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Czestochowa.

    Wramach obchodów Roku Miłosierdzia, w dniach 28-29-30.09.2016 r. nasi podopieczni uczestniczyli w pielgrzymce -wyciece śladami św. Jana Pawła II. Pierwszym punktem wycieczki była wizyta na Wawelu - siedzibie polskich królów. Spotkanie z historią oraz zwiedzanie Apartamentów i Komnat Królewskich wywarły na zwiedzających ogromne wrażenie i podziw dla dzieł sztuki z XVII- XVIII wieku. Następnie grupa przyjechała do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, gdzie znajduje się najważniejsza w Polsce i świecie Brama Miłosierdzia. Kolejnym punktem była wieża widokowea przy Bazylice z której uczestnicy obejrzeli panoramę Krakowa. Po obiedzie w Auli św. Siostry Faustyny uczestnicy obejrzeli zrekonstruowaną celę Siostry Faustyny oraz nawiedzili Kaplicę gdzie znajduje się cudowny obraz Jezusa Miłosiernego, relikwie oraz trumienka ze szczątkami św. Siostry Faustyny Kowalskiej.
    Kolejnym punktem pielgrzymki było Sanktuarium Pasyjno – Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rano po śniadaniu przewodnik oprowadził nas po Sanktuarium i opowiedział historię Tego miejsca. Zwrócił szczególną uwagę na związki św. Jana Pawła II z tym Sanktuarium. Z Kalwarii Zebrzydowskiej grupa udała się do Wadowic – rodzinnego miasta św. Papieża Jana Pawła II. Zwiedzanie Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego dostarczyło dużo wiedzy i wrażeń . Kolejnym punktem pielgrzymki była Częstochowa. Po kolacji i zakwaterowaniu w Domu Pielgrzyma, cała grupa udała się do Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Apelu Jasnogórski. Dnia nastepnego zwiedzanie Sanktuarium, Bastionu św. Rocha, Muzeum, Arsenału i skarbca dostarczyło uczestnikom dużo wiedzy religijnej i historycznej naszego polskiego narodu. Nabożeństwo drogi krzyżowej na Wałach było ostatnim punktem naszego pobytu na Jasnej Górze.
    Słoneczna pogoda, bogaty program w wymiarze duchowym i turystycznym sprawiły, że uczestnicy mieli dobre samopoczucie. Byli zdyscyplinowani i okazywali duże zainteresowanie oraz aktywność.  Wszyscy wyrazili chęć podobnych wyjazdów.

20 września „Święto Pieczonego Ziemniaka”

    W dniu 20.09.2016 roku odbył się wyjazd na ognisko z okazji "Święta Pieczonego Ziemniaka". Impreza miała miejsce w leśniczówce Niemiennice należącej do Nadleśnictwa Krasnystaw. Po przyjeździe na miejsce podopieczni rozpalili ognisko oraz piekli kiełbaski. Po posiłku w oczekiwaniu na pieczone ziemniaki uczestnicy imprezy poznali zasady gry w kule „Jeu de boules” i przeprowadzili mały turniej. Po grze część uczestników obbyła relaksacyjny spacer po lesie w okolicach miejscowego szlaku.
Celem imprezy była integracja uczestników ŚDS, relax na świeżym powietrzu oraz podtrzymywanie tradycji obchodów Święta Pieczonego Ziemniaka.

16 września II Przegląd Występów Kabaretowych

    W dniu 16.09.2016 r. odbył się wyjazd na II Przegląd Występów Kabaretowych pt. „Kabareton Nad Bugiem” w Dorohusku. W przeglądzie wzięło udział sześciu uczestników naszej placówki. W większości były to osoby aktywnie działające w grupie artystycznej oraz systematycznie uczestniczące w zajęciach z zakresu muzykoterapii i arteterapii. Grupa ta brawurowo zaprezentowała scenkę kabaretową pt. „Samolot”, która nagrodzona została dużym aplauzem widowni.
Celem wyjazdu było rozwijanie zdolności aktorskich oraz propagowanie twórczości artystycznej w środowisku osób niepełnosprawnych.

13-14 września Wycieczka Ćmielów, Iwonicz Zdrój, Krosno.

    W dniach 13-14.09.2016 r. odbyła się 2-dniowa wycieczka dla uczestników ŚDS będąca elementem rozpoczętego cyklu cotygodniowych wyjść do miejsc związanych ze sztuką i kulturą. Program pierwszego dnia wycieczki obejmował zwiedzanie Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie. W muzeum mieliśmy możliwość zapoznać się z procesem produkcji porcelany od projektu po gotowy wyrób, obejrzeć film w 22 metrowym, starym, oryginalnym piecu, obejrzeć współczesną kolekcję ćmielowskiej porcelany, poczuć i zrozumieć jak powstają porcelanowe dzieła sztuki. Kolejnym punktem na naszym szlaku był Iwonicz Zdrój, malownicza miejscowość uzdrowiskowa położona w Beskidzie Niskim. Iwonicz-Zdrój jest jednym z najstarszych polskich uzdrowisk założonym w 1837 r. przez rodzinę Załuskich i słynącym z leczniczych wód mineralnych. Miejscem noclegu był Rymanów Zdrój miejscowość również uzdrowiskowa. Kolejny dzień obejmował zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, które dzięki zdobyczom współczesnego muzealnictwa i nowoczesnym technikom nie tylko opowiada o historii znanego od dziesięcioleci w Polsce i na świecie krośnieńskiego szkła, ale także ją tworzy. Najważniejszymi atrakcjami Centrum są interaktywne pokazy produkcji i zdobienia szkła, w których turyści mogą brać czynny udział. W piwnicach przedprożnych oraz sali wystaw czasowych zapoznać się można z ekspozycjami prezentującymi zarówno szkło artystyczne oraz użytkowe – wspaniałe przykłady najwyższego kunsztu wzornictwa użytkowego. Naszą wycieczkę zakończyliśmy przejażdżka kolejką turystyczną po Krośnie.
    Celem wycieczki była szeroko pojęta edukacja artystyczna, zapoznanie z użytkowym charakterem sztuki, jak również motywowanie uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozbudzania nowych pasji.

7 września Rajd Pieszy

    W dniu 07.09.2016 r. grupa uczestników wraz z opiekunami wyjechała na zaplanowany rajd pieszy na teren Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Pierwszym punktem zwiedzania był zabytkowy kościół w Tuczępach gm. Grabiec pw. Św. Anny. O historii Tuczęp i miejscowej parafii opowiedział ks. proboszcz Ryszard Ostasz. Z powodu nocnego deszczu zaplanowana trasa byla trudna do pokonania co wymusiło korektę planu - grupa podziwiała piękno okolic Grabowca, Skierbieszowa. Szczególnym miejscem była trasa piesza związana z Prymasem Tysiąclecia kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który w okresie okupacji hitlerowskiej ukrywał się w majątku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Żułowie. Grupa odwiedziła leśną kapliczkę przy źródle gdzie spotykał się ks. Wyszyński z żołnierzami AK. Kolejnym punktem wycieczki było muzeum i trasa pamięci Obozu zagłady w Sobiborze. Ostatnim punktem programu był poobiadowy spacer brzegiem Białego Jęziora.
    Mimo zmniejszenia dystansu pieszej wędrówki, plan zastępczy dostarczył dużo pozytywnych emocji, a element historii okazał sie dobrym tematem do dyskusji.

28 sierpnia Rekonstrukcja „Bitwy pod Komarowem”

    W dniu 28.08.2016 r. grupa naszych uczestników wyjechała do Komarowa na inscenizację bitwy która odbyła się na tym terenie w jej 96 rocznicę. Bitwa pod Komarowem – pomiędzy bolszewicką 1 Armią Konną a polską 1 Dywizją Jazdy w trakcie wojny polsko–bolszewickiej. Największa bitwa konnicy w tej wojnie, która stanowiła moment zwrotny na południowym froncie, porównywalny z wcześniejszą bitwą warszawską. W bitwie udział brało 6 pułków polskich i 20 radzieckich (łącznie 70 szwadronów).
Wyjazd miał charakter edukacyjny i krajoznawczy.

25 sierpnia IX Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

    Dnia 25.08.2016 r. na obiektach MOSiR odbyła się „IX Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Krasnystaw 2016”. Zawody zorganizowane zostały przez Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej przy współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy w Krasnymstawie. Spartakiada jest imprezą cykliczną organizowaną dla Ośrodków Wsparcia z terenu województwa lubelskiego. Zawody przeprowadzono przy pomocy środków finansowych z środków finansowych Miasta Krasnystaw oraz KSOZPiP.
    Po uroczystej defiladzie z udziałem wszystkich zawodników , odegraniu Hymnu Państwowego oraz Hejnału Miasta Krasnystaw, Bożenna Pachla Kierownik ŚDS w Krasnymstawie, powitała zawodników oraz przybyłych gości. Otwarcia spartakiady dokonali: Pani Hanna Mazurkiewicz Burmistrz Krasnegostawu oraz Pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski. W zawodach wzięło udział 13 ośrodków ŚDS Krasnystaw, DPS Krasnystaw, POW "Przystań" Włodawa, ŚDS Chełm, WTZ "Koło" Świdnik, ŚDS Hrubieszów, ŚDS Annopol, ŚDS Janów Lubelski, ŚDS Rejowiec Fabryczny, WTZ Krasnystaw, WTZ Rejowiec Fabryczny, ŚDS Lublin oraz DPS Surhów. Rywalizacja była bardzo zacięta oraz emocjonująca, zawodników dzieliły centymetry i ułamki sekund. Rywalizacja przebiegała zgodnie z mottem Spartakiady, które odczytał zawodnik ŚDS Krasnystaw Wiesław Grudziński „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, będę wytrwały w swoim wysiłku".
    Celem imprezy była integracja podopiecznych ośrodkow pomocy społecznej z województwa lubelskiego oraz aktywizacja uczestników do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

26 lipca Wyjazd nad zalew „Żółtańcach”

    W dniu 26.07.2016 r. odbył się wyjazd nad zalew w Żółtaczkach. Uczestnicy zażywali kąpieli, grali w piłkę plażową oraz wodną, spacerowali wokół jeziora robiąc fotografie. Dobra organizacja kąpieliska oraz obecność ratownika sprawiły, że niektórzy podopieczni odważyli się podjąć próby nauki pływania. Część uczestników zwiedzała nową infrastrukturę kąpieliska która oferuje boisko, miejsce do siatkówki plażowej, siłownie na wolnym powietrzu, plac zabaw, wypożyczalnie sprzętu pływackiego i mozliwośc jazdy na nartach wodnych.
Cel wyjazdu został w pełni zrealizowany.

5 lipca Wyjazd nad zalew „Maczuły”

    W dniu 05.07.2016 r. odbył się wyjazd nad zalew „Maczuły” we wsi Horodyska. Uczestnicy zażywali kąpieli, grali w piłkę wodną, spacerowali po terenie zalewu robiąc fotografie dzięki czemu dla każdego znalzła się odpowiednia forma wypoczynku. Konfort pobytu zapewniała dobra organizacja kąpieliska z wydzielonymi miejscami do kąpieli oraz z zadaszeniem, dzięki którym niektórzy podopieczni mogli skryć się przed promieniami słońca. Wielu zaprezentowało swoje umiejętności pływackie.
    Po obiedzie, kąpieli i krótkim spacerze po okolicy opaleni i wypoczęci uczestnicy wrócili do Krasnegostawu.

30 czerwca pielgrzymka do Gdeszyna

    W dniu 30.06.2016 r. z okazji 90 rocznicy świeceń kapłańskich bł. ks. Zygmunta Pisarskiego, społeczność ŚDS z przedstawicielami rodziców uczestników, kuzynką Blogosławionego p. Danutą Żukowską i przewodnictwem ks. Dziekana Henryka Kapicy, wyjechała na pielgrzymkę do Gdeszyna. Jako pierwsze miejsce nawiedzono grób bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łabuniach na cmentarzu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.
    Pobyt w Gdeszynie rozpoczęliśmy spotkaniem z ks. proboszczem Mariuszem Rybińskim oraz siostrzeńcem Błogosławionego p. Jerzym Cichockim. Po mszy św. celebrowanej przez ks. dziekana Henryka Kapicę uczestnicy rozważając stacje drogi krzyżowej przeszli pod krzyż i obelisk upamiętniające miejsce męczeńskiej śmierci Błogosławionego.
    Przed odjazdem zostaliśmy zaproszeni do Publicznej Szkoły Podstawowej imienia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie, gdzie zwiedzaliśmy Izbę Pamięci Błogosławionego gdzie gościnnie przyjęci odpoczęliśmy przed podróżą.
Pielgrzymka miała wymiar religijny i integracyjny

20-22 czerwca VIII Plener Malarski w Suścu

    W dniach 20-22.06.2016 r. odbył się 3-dniowy plener malarski dla podopiecznych ŚDS w Krasnymstawie. Po raz kolejny stworzyliśmy naszym uczestnikom możliwość obcowania z przyrodą oraz jej malowania z natury. Grupa biwakowała w Suścu, pięknie położonej miejscowości Roztocza Środkowego. Regionu tego nie trzeba zachwalać, znany jest z wielości szlaków turystycznych i dużej ilości atrakcji przyrodniczych. Niezwykły i bogaty jest tutaj świat roślinny i zwierzęcy, urozmaicony przepięknymi progami skalnymi tworzącymi wodospady nazywane pospolicie szumami. Program pleneru obejmował codzienną pracę artystyczną - obserwację i malowanie piękna otaczającej przyrody za pomocą wybranych technik plastycznych. W ofercie były również zajęcia rekreacyjne; kąpiele w basenie, pływanie rowerami wodnymi, ognisko, piesze wycieczki szlakiem szumów nad Tanwią, wycieczka do pobliskiego Józefowa.
     Głównym celem pleneru było rozbudzanie twórczych zainteresowań, motywowanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego, możliwość zaistnienia w środowisku lokalnym poprzez pracę twórczą, integracja oraz zaspokojenie potrzeby akceptacji w grupie.
Organizacja pleneru była możliwa dzięki współpracy z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz wsparciu finansowemu Miasta Krasnystaw za co serdecznie dziękujemy.

16 czerwca V Turniej Wędkarski

    W dniu 16.06.2016 r. odbyła się, piąta edycja Turnieju Wędkarskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej i placówek opiekuńczych z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego. Łącznie stawiło się 15 ekip w tym nasiuczestnicy; Ryszard Banaszkiewicz oraz Antoni Bugała. Zawody odbyły się na zbiorniku "Ośrodka wędkarsko – rekreacyjnego Grzegorz Mróz". Sędzią głównym Turnieju był kierownik WTZ Józefów pan Kazimierz Wanciszewicz. Pięciu sędziów pomocniczych wylosowano wśród opiekunów przybyłych ekip. Nad spójnością i wysokim poziomem imprezy czuwał Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i dyrektor WTZ Krasnystaw pan Wiesław Podgórski.
    Turniej został rozstrzygnięty w trzech kategoriach – kobiety, mężczyźni, drużyny. Podczas zawodów odbyły się konkursy: wiedzy tematycznej z zakresu wędkarstwa i gospodarki wodnej „Rybka jest dobra na wszystko” oraz plastyczny pt. "W Krasnymstawie karp pływa". Kuchnia serwowała przepyszną grochówkę, kanapki ze smalcem i ogórkiem, a także ciastka, kawę, herbatę oraz napoje zimne. Całość zakończyła się rozdaniem dyplomów, pucharów i nagród oraz wspólną biesiadą.

10 czerwca III Olimpiada Edukacyjna „Sprawny umysł”

    W dniu 10.06.2016 r. odbyła się III Olimpiada Edukacyjna pt. ,,Sprawny Umysł” dla uczestników ŚDS w Krasnymstawie z niepełnosprawnością intelektualna (typ B). W olimpiadzie wzięło udział 9 uczestników podzielonych na 3 drużyny. Kapitanami drużyn zostali: Grudziński Wiesław, Bednarczuk Kamil i Bojarski Adam.
    Uczestnicy rozwiązywali 10 zadań w formie łamigłówek, rebusów, krzyżówek z zakresu wiedzy ogólnej, dostosowanych do możliwości intelektualnych tej grupy. Rozwiązywanie poszczególnych zadań wymagało od uczestników koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci i kreatywności. Dodatkowo uczestnicy musieli wykorzystywać umiejętności interpersonalne tj. współpracować ze sobą w drużynie oraz wspólnie podejmować decyzję. Poszczególne zadania przygotowane zostały w sposób ciekawy i atrakcyjny dla uczestników, również różnorodność samych zadań wpłynęła na to, że uczestnicy z dużym zainteresowaniem, ciekawością i zaangażowaniem rozwiązywali przygotowane ćwiczenia.

9 czerwca IX Turniej Piłki Nożnej

    W dniu 09.06.2016 r. na Stadionie Miejskim w Krasnymstawie odbył się IX Integracyjny Turniej Piłki Nożnej ośrodków wsparcia z województwa lubelskiego. Pani Bożenna Pachla, Kierownik ŚDS w Krasnymstawie powitała przybyłych gości oraz drużyny piłkarskie. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Burmistrz Krasnegostawu Pani Hanna Mazurkiewicz. W turnieju udział wzięli zawodnicy z ośrodków wsparcia województwa lubelskiego: ŚDS z Chełma, POW „Przystań” z Włodawy, ŚDS przy ulicy Nałkowskich z Lublina, WTZ ze Świdnika oraz gospodarze turnieju ŚDS w Krasnymstawie. W trakcie turnieju dominowała atmosfera rywalizacji zgodna z postawą fair play. Uczestnicy prezentowali wysoki poziom kultury sportowej.
    Turniej wygrała drużyna podopieczni z ŚDS przy ul. Nałkowskich w Lublinie, drugie miejsce zajęła drużyna z POW "Przystań" Włodawa, trzecią lokatę osiągnęli zawodnicy ŚDS Krasnystaw. Najlepszym strzelcem został Bogdan Cierach POW Włodawa, najlepszym bramkarzem Sebastian Golik z WTZ Świdnik, najlepszym zawodnikiem turnieju Grzegorz Kowalski z ŚDS Lublin.
Na zakończenie zwycięskie drużyny zostały nagrodzone medalami, nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami a najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
Celem turnieju była integracja uczestników wymienionych placówek oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6 czerwca Plener w „Ogrodzie Jana Pawła II”

    Dnia 06.06.2016 r. w ramach zajęć plastycznych odbył się jednodniowy plener malarski w „Ogrodach Jana Pawła II” na terenie Parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Teren ogrodu oprócz artystycznie bogatej drogi krzyżowej obfituje w inspirującą roślinność zaaranżowaną w ciekawym terenie. W takich okolicznościach inspiracja do prac była dosłownie na każdym kroku co przełożyło się na ilość i jakość prac.
    Plenr oferował relaks, wyciszenie, inspirujące krajobrazy jak i piękno przyrody dlatego każdy uczestnik znalazł dla dla siebie odpowiednią formę wypoczynku.
Więcej informacji o historii powstania jak i samych ogrodach - Ogród Biblijny Jana Pawła II

31 maja Wycieczka Licheń, Poznań, Puszczykowo.

  W dniach 31.05.2016 - 02.06.2016 r. w ramach obchodów Roku Miłosierdzia i 1050 rocznicy Chrztu Polski, odbyła się pielgrzymka-wycieczka dla naszych uczestników, która obejmowała zwiedzanie miejsc związanych z tymi wydarzeniami. W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy brali udział w nabożeństwie Drogi krzyżowej w Lasku Grąblińskim, gdzie w 1850 r. miały miejsce objawienia Matki Bożej pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Następnie uczestnicy pielgrzymki zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Licheniu, gdzie zapoznali się z historią tego miejsca oraz uczestniczyli we Mszy św. Ważnym punktem zwiedzania było nawiedzenie kaplicy 108 błogosławionych, wyniesionych na ołtarze przez św. Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 r., wśród których znajduje się krasnostawianin bł. ks. Zygmunt Pisarski oraz kaplicy bł.o. Stanisława Papczyńskiego, którego kanonizacja miała miejsce w Rzymie 5 czerwca br.
     Drugiego dnia po nabożeństwie drogi krzyżowej na Licheńskiej Golgocie grupa udała się do Gniezna gdzie uczestnicy mieli możliwość zobaczyć słynną Katedrę Gnieźniejską. Wyjątkowy charakter tej gotyckiej świątyni podkreśla fakt, że znajdują się w niej relikwie św. Wojciecha - głównego patrona Polski. Kolejnym niezwykle interesującym miejscem był Ostrów Lednicki. Dodatkową atrakcją był rejs promem na wyspę. Znajdujące się tam pozostałości grodu Piastów z IX – X wieku są świadkami niezwykle istotnego wydarzenia w dziejach Polski tj. chrztu Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Szczególnie ważne wydarzenie miało miejsce w godzinach wieczornych. Grupa artystyczna prowadzona przez pracowników ŚDS, Panie Annę Worotyńską i Edytę Bartecką-Szwal, „Perły Jana Pawła II” wystąpiła przed mieszkańcami Puszczykowa w Sali im. św. Jana Pawła II przy kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny prezentując program słowno-muzyczny o Miłosierdziu. W Puszczykowie uczestnicy zwiedzili Muzeum – Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera.
     Ostatnim punktem wycieczki było miasto Poznań, również odgrywające ogromną rolę w początkach państwa Piastów o czym uczestnicy mogli się przekonać zwiedzając Muzeum Brama Poznania. Miejsce to w sposób nowoczesny i przystępny dla zwiedzającego, dzięki interaktywnym, multimedialnym prezentacjom opowiada historię tych ziem.
Wycieczka miała charakter religijny, edukacyjny, rekreacyjny a także promujący nasz ŚDS oraz miasto Krasnystaw.

25 maja „Dzień Matki”

     Dnia 25.05.2016 r.  odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Matki”. W uroczystości wzięli udział uczestnicy ŚDS oraz zaproszeni goście - ich rodzice i opiekunowie. Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Jesteśmy wdzięczni”, złożyli życzenia i wręczyli kwiaty wszystkim mamom. Po zakończeniu części artystycznej wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali słodki poczęstunek w postaci przygotowanej podczas zajęć kulinarnych szarlotki. Celem spotkania była integracja uczestników, możliwość okazania wdzięczności matkom za trud i serce włożone w wychowanie oraz podtrzymywanie tej tradycji.

19 maja Turniej Tenisa Stołowego w Chełmie

    Dnia 19.05.2016 r. uczestnicy naszej placówki wzięli udział w turnieju tenisa stołowego organizowanego przez Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie. nasz ŚDS reprezentowali: Monika Surmańska, Agnieszka zakrzewska, Ryszard Banaszkiewicz oraz Paweł Bałabaj ktory wywalczył trzecie miejsce w kategorii mężczyzn.
Zawodnikom gratulujemy sportowej postawy i życzymy kolejnych sukcesów.

12 maja XVII pielgrzymka Środowisk Pomocy Społecznej do Zawichostu

    Dnia 10.05.2016 r. nasi podopieczni uczestniczyli w XVII Pielgrzymce Środowisk Pomocy Społecznej w Zawichoście. 
Wspólne spotkanie rozpoczęła Msza św. której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, koncelebrując z kapłanami posługującymi w placówkach pomocy społecznej. Po Mszy Św. rozpoczą się integracyjny piknik, grilowanie, wspólna zabawa taneczna oraz występ naszych uczestników - „Pereł Jana Pawła II”. Podczas pielgrzymki mieliśmy również okazję podziwiać zabytkowy kościół wraz z otaczającą go piekną przyrodą.
    Celem pielgrzymki był czas wspólnego spotkania, modlitwy, integracji oraz możliwość nabrania duchowej siły do pokonywania własnych słabości.

27 kwietnia Spotkanie z okazji Roku miłosierdzia - przedstawienie „Zło na ławie oskarżonych”

    W dniu 27.04.2016 r. odbyła się premiera przedstawienia pt. „Zło na ławie oskarżonych” w wykonaniu uczestników ŚDS z okazji obchodów Roku Miłosierdzia Bożego. Kierownik ośrodka p. Bożenna Pachla przywitała przybyłych gości: ks. Prałata Piotra Kimaka, ks. Romana Skowrona, ks. Zbigniewa Kulika, Burmistrza Miasta Krasnegostawu p. Hannę Mazurkiewicz, Przewodniczącego Rady Miasta p. Edwarda Kawęckiego, Prezes KSOZPiPS p. Monikę Sawa oraz przedstawicieli kadry kierowniczej MOPS, Kierownika DDPS p. Agnieszkę Radczuk wraz z delegacja seniorów, Prezesa Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II p. Ryszarda Zawadowskiego, delegację uczestników CIS oraz rodziców uczestników ŚDS.
    Po oficjalnym powitaniu gości grupa artystyczna odegrała inscenizację, która była poświęcona refleksji nad problematyką zła. Sztuka podjęła próbę odpowiedzi na pytania: czym jest zło? Jaka jest jego natura? Dlaczego człowiek ulega tak łatwo złu? Kto za nie ostatecznie odpowiada – człowiek czy Bóg?
Inscenizacja została przygotowana w ramach zajęć edukacyjnych.

30 marca Spotkanie wielkanocne

    W dniu 30.03.2016 r. odbyło sie spotkanie wielkanocne da uczestnikow ŚDS z udziałem zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła pieśń pt. „Święte imię Jezus” w wykonaniu grupy artystycznej „Perły Jana Pawła II”. następnie Kierownik osrodka Pani Bożenna Pachla przywitała przybyłych gości: Panią Hannę Mazurkiewicz - Burmistrza Krasnegostawu, Panią Agnieszkę Pocińską-Bartnik - Przewodniczącą Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, Handlu i Usług, Pana Mariusza Antoniaka - Dyrektora MOPS, Pana Marka Piwko - Kierownika CIS oraz Panią Marię Radczuk - Kierownika DDPS.
    Po oficjalnym powitaniu gości po raz kolejny wystąpiła grupa artystyczna, która zaprezentowała montaż słowno-muzyczny o tematyce wielkanocnej wprowadzając uczestników uroczystości w zadumę nad tajemnicą Zmartwychwstania Pańskiego. W drugiej części spotkania wszyscy przybyli goście degustowali przygotowane specjalnie na tę okazję tradycyjne potrawy wielkanocne.
Celem spotkania wielkanocnego była integracja uczestników oraz podtrzymywanie tradycji świąt wielkanocnych

24 marca Poszukiwanie pierwszych oznak wiosny

    W dniu 24.03.2016 r.  odbyła się wycieczka plenerowa „Poszukiwanie pierwszych oznak wiosny”. Główną atrakcją był spacer ścieżką przyrodniczą w wąwozie „Wodny dół”, podczas którego podopieczni pod okiem instruktorów poszukiwali wszelkich oznak wiosny, podziwiali piękne wąwozy znajdujące się na szlaku, analizowali rozmieszczone przy trasie tablice edukacyjne oraz odwiedzili miejsce poświęcone pamięci „Żołnierzy Partyzantów Batalionów Chłopskich”. Na wyprawie była również okazja do poznania zasad fotografii plenerowej. W chwili przerwy w okolicach źródła podopieczni podziwiali budzącą się ze snu zimowego przyrodę.
    Celem imprezy była integracja uczestników, zapoznanie z pięknem regionalnego krajobrazu, pokazanie odwiedzanych miejsc nowym podopiecznym oraz aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.

8 marca „Dzień Kobiet”

    W dniu 08.03.2016 r. odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”, w którym udział wzięli uczestnicy i pracownicy ŚDS. Na wstępie jako ceremonię otwarcia mężczyźni z ŚDS przedstawili program artystyczny przedstawiający satyryczny obraz serialu "Moda na sukces" przygotowany w ramach terapii. Po przedstawieniu złożyli życzenia i podziękowania Paniom za codzienny trud oraz wręczyli kwiaty. Po występach uczestnicy spotkania przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku składali indywidualnie życzenia, rozmawiali o niespodziankach jakie przygotowali dla kobiet w swoich rodzinach i planach na najbliższe tygodnie.
    Celem spoptkania była integracja uczestników ŚDS, podtrzymywanie tradycji oraz podziękowanie kobietom za rolę jaką pełnią w życiu rodzinnym i społecznym.

23 lutego Turniej gry w „Piłkarzyki”

    W dniach 23-25.02.2016 r. w ramach organizacji czasu wolnego, odbył się turniej gry gry w piłkarzyki. W zawodach wzięło udział szesnastu uczestników. Turniej rozegrano w kategorii kobiet i mężczyzn. Po rozegraniu ponad 50-u emocjonujących meczów wyłoniono zwycięzców. Najlepszym zawodnikiem okazał się Paweł Bałabaj, drugie miejsce zajął Ryszard Banaszkiewicz a trzecie Krzysztof Kulik. Najlepszą zawodniczką została Monika Surmańska, która w finale pokonała Ewę Kulbacką. Trzecie miejsce zajęła Krystyna Bochyńska.
    Celem zawodów było wyłonienie zwycięzców, którzy będą reprezentowali ośrodek w zawodach regionalnych i czy powiatowych, integracja uczestników, ćwiczenie koncentracji i zdolności manualnych, planowania i podejmowania decyzji. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali słodkie upominki oraz dyplomy.

15 lutego „Walentynki”

    W dniu 15.02.2016 r. o godz. 13:00 odbyło się spotkanie walentynkowe, w którym udział wzięli uczestnicy i pracownicy ŚDS. W pierwszej kolejności chętne osoby odczytały historię walentynek oraz kilka faktów związanych z dniem św. Walentego. Po występie podopieczni obejrzeli film zaliczany do klasyki polskiego kina pt: „Wyjście awaryjne" przedstawiający różne drogi do miłości. Po programie wszyscy goście przy herbacie i słodkim poczęstunku wymieniali się opiniami na temat występu oraz opowiadali własne historie związane z „Dniem zakochanych”.
    Celem spotkania było podtrzymanie tradycji obchodzenia "Dnia zakochanych", oraz integracja uczestników.

30 stycznia Wyjazd do Tuczępów

    W dniu 30.01.2016 r. na zaproszenie ks. Ryszarda Ostasza - proboszcza parafii pw. św. Anny w Tuczępach uczestnicy ŚDS wzięli udział w uroczystości wprowadzenia kultu bł. ks. Zygmunta Pisarskiego do parafii w Tuczępach.
    Pierwszym punktem wyjazdu było zapalenie znicza przy tablicy poświęconej Błogosławionemu, przy Jego rodzinnym domu - ul. Żurka w Krasnymstawie. Głównym punktem uroczystości była msza św. podczas której został wzniesiony i poświęcony obraz bł. ks. Zygmunta Pisarskiego, który ofiarowała rodzina Błogosławionego. W programie artystycznym dzieci z Gdeszyna przedstawiły życie, działalność, męczeńską śmierć oraz wyniesienie go na ołtarze przez Papieża Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 r. Nasza grupa artystyczna „Perły Jana Pawła II” zaprezentowała montaż słowno-muzyczny o miłosierdziu. Po uroczystej Mszy św., poczęstunku, wraz z innymi grupami uczestnicy ŚDS udali się na cmentaż w Gdeszynie, gdzie przy grobie Błogosławionego, a także miejscu Jego meczeńskiej śmierci złożyli kwiaty, zapalili znicze i odmówili modlitwę.
Wyjazd miał wymiar religijny i integracyjny.

25 stycznia Bal karnawałowy

    W dniu 25.01.2016 roku odbyła się zabawa karnawałowa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie oraz zaproszonych gości z ŚDS w Chełmie i ŚDS w Kraśniku. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez Panią Kierownik Bożennę Pachla. Następnie uczestnicy Balu wzięli udział w zabawie tanecznej podczas której mogli częstować się przygotowanymi przystawkami, ciepłą herbatą, kawą oraz ciastkami. W przerwie uczestnicy zabawy posilili się gorącym posiłkiem.
    Celem spotkania była integracja uczestników ŚDS i podtrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnionymi ośrodkami.

22 stycznia Spotkanie Integracyjne „Z kolędą”

    Dnia 22.01.2016 r. odbyło się Spotkanie Integracyjne „Z kolędą” dla uczestników ŚDS, rodziców i opiekunów.
    Celem spotkania było kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia, zwyczaju wspólnego spiewania kolęd oraz integracja z rodzicami i opiekunami uczestników.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym powitaniem gości. Następnie wszyscy wysłuchali występu wokalnego Sylwi Nowosad-Bałabaj, która wykonała kilka pastorałek i piosenek świątecznych. Kolejnym punktem programu było wspólne kolędowanie, podczas którego wszyscy uczestnicy spotkania bardzo chętnie włączyli się w śpiew znanych i lubianych kolęd.
Dla wszystkich zaproszonych gości i uczestników przygotowano słodki poczęstunek. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze.

5 stycznia Spotkanie Opłatkowe

    W dniu 05.01.2016 r. odbyło się „Spotkanie Opłatkowe” zorganizowane dla naszych uczestników z udziałem ich rodzin oraz zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Ks. Piotr Kimak, Ks. Roman Skowron, Pani Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu, Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS, Pan Marek Piwko - Kierownik CIS, Pani Maria radczuk - Kierownik DDPS.
Spotkanie rozpoczęła Pani Bożenna Pachla - Kierownik ŚDS powitaniem wszystkich przybyłych gości. Następnie Ks. Piotr Kimak poprowadził modlitwę, pobłogosławił potrawy i złożył życzenia uczestnikom spotkania. W imieniu władz noworoczne życzenia złożyła wszystkim Pani Hanna Mazurkiewicz.
Po uroczystej, oficjalnej części spotkania, wszyscy przybyli goście w rodzinnej atmosferze degustowali przygotowane potrawy. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem. 

2016

Copyright ©2017
Środowiskowy Dom Samopomocy
Imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego
w Krasnymstawie

Pomoc & Wsparcie